ایمان کامل

پیامبر(ص): ایمان کسی کاملتر است که اخلاقش بهتر باشد، کسی به من شبیه تر و به او نزدیک تر است که خوش خلق تر باشد. میزان الحکمه ج3 ص142

/ 0 نظر / 3 بازدید