دلیل حرام بودن قمار و بازی با ابزارقمار(ازقبیل بازی با کارت های شاه وبی بی)چیست؟

1-باقی ماندن زشتی و کراهت بازی های قمار اذهان عمومی 2-جلوگیری از اعتیاد به انجام قمار و بازی با ابزار قمار 3-جلوگیری از هدر رفتن وقت و عمر انسان 4-پرداختن به امور مهم زندگی و رسیدگی به اعضای خانواده 5-دور نشدن از خدا و یاد او این دلایل برای انسان هایی که درست دراین مورد فکرکنند کافیست

/ 2 نظر / 8 بازدید
جواد

قمار درامد نادرست است چون بدون زحمت و بر اساس شانس کسی پول دیگران را به جیب می زند . اکثر بازی ها مانند پاسور و... چون بر اساس شانس و قرعه شروع می شود و بعد شخص در خلال بازی به فکر کردن می پردازد که مثلا کدام کارت را بگذارد بهتر است سبب می شود که این سبک به زندگی و طرز فکر انسان نفوذ کند که در کارهایش روی شانس حساب ویژه باز کند بر خلاف دستور اسلام که حساب ویژه اش را روی عقل باز می کند.

جوادصالح

از نظرات عالی شما بسیار متشکرم