وصف علی (ع) با اشک های معاویه

عدی یکی از یاران نزدیک علی (ع) بود وسه پسرش در صفین در رکاب آن حضرت شهید شدند بعد از شهادت علی(ع)و استقرار خلافت معاویه برحسب اتفاقی عدی بر معاویه وارد شد معاویه برای اینکه بتواند با یادآمری داغ فرزندان عدی او را وادار کند که بر ضد علی(ع) حرفی بزند به او گفت:فرزندانت چه شدند؟ عدی با کمال خونسردی گفت: در صفین پیشاپیش علی(ع)شهید شدند. مخصوصا پیشاپیش علی(ع) را اضافه کرد که رضایت و افتخار خود رانشان دهد. معاویه گفت: علی(ع) با تو به انصاف رفتار نکرد زیرا پسرا ن تو را پیشاپیش فرستاد تا کشته شوند و پسران خود را در عقب جبهه نگه داشت تا زنده بمانند. عدی گفت بلکه من با علی(ع) با انصاف رفتار نکردم زیرا او به شهادت رسید و من هنوز زنده ام. معاویه لحن خود را عوض کرد و به او گفت علی را برای من توصیف کن. عدی گفت مرا معذور بدار.گفت ممکن نیست عدی گفت:به خدا قسم ژرف اندیش و نیرومند بود به عدالت سخن می گفت و با قاطعیت فیصله می داد ، علم و حکمت از اطرافش می جوشید، از زرق و برق دنیا متنفر و با شب و تنهایی شب مانوس بود زیاد اشک می ریخت و بسیار فکر می کرد در خلوت از نفس حساب می کشید و بر گذشته دست ندامت می سود، لباس  و زندگی فقیرانه را می پسندید، در میان ما که بود مانند یکی از ما بود اگر پیزی از او می خواستیم می پذیرفت و اگر به حضورش می رفتیم ما را به نزدیک خود می برد و از ما فاصله نمی گرفت آنقدر با هیبت بود که در حضورش جرئت تکلم نداشتیم و آنقدر عظمت داشت که چشم ها را به طرفش بلند نمی کردیم وقتی لبخند می زد دندان هایش مانند یک رشته مروارید به نظر می آمد اهل دیانت و تقوارا احترام می گذاشت و نسبت به بینوایان مهر می ورزید، نه نیرومند از او بیم داشت و نه ناتوان از عدالتش نومید می شد. به خدا قسم یک شب به چشم خود دیدم که در محراب عبادت ایستاده بود اشک هایش بر ریشش می غلتید و مانند آدم مارگزیده به خود می پیچید و مانند مصیبت دیده ها می گریست. الان مثل این است که آوازش را می شنوم که می گفت: ای دنیا!آیا متعرض من شده ای و به من روآورده ای؟ برو دیگری را بفریب،وقت تو به پایان رسیده است،تورا سه طلاقه کرده ام و بازگشتی در کار نیست، لذت تو ناچیز و اهمیت تو اندک است، وای از توشه ی اندک و سفر طلانی و یاران اندک.

سخن عدی که به اینجا رسید اشک معاویه سرازیر شد و با آستین خود اشک هایش را پاک می کرد. آنگاه گفت:خداوند رحمت کند علی را همین طور بود که گفتی.

/ 1 نظر / 13 بازدید
مهدی

واقعا وبلاگت عالیه فقط سعی کن از مطالب جذاب تری هم استفاده کنی انشآلله خدا کمکت کنه و بهت سلامتی بده و جزو یاران امام زمان عج قرار بگیری