دلیل عقلی بر وجود امام زمان(عج)

به نام الله

 خداوند مهربان نمی گزارد که در میان طوفان گناهان و انحرافات اخلاقی و دینی مردم دنیا از هدایت بی بهره باشند و گمراه گردند بنابراین برای هدایت آنها یک نفر را قرار می دهد تا آنها را با استفاده از ابزار هدایت از جمله هدایت قلبی و معنوی و قرآن و احادیث معصومین (علیهم السلام) هدایت نماید. خوب بسیار واضح است که فردی می تواند امر هدایت قلبی و قرآنی و سنتی(سنت پیامبرو ائمه که همان سنت رسول خداست)را انجام دهد که عالم به علم قرآن و متصرف بر امکانات هستی است که می تواند در هستی به اذن خدا تصرف کند و از آن برای هدایت قلبی استفاده نماید چنین شخصی را کسی جز خدا نمی تواند انتخاب کند که در هر زمانی یک چنین شخصی باید باشد البته به دلیل گسترش آگاهی و وسایل حفظ و نگهداری آثار ،نیاز به وحی الهی ازبین رفت و نبوت به وسیله پیامبر خاتم تمام گشت و این امام هم خاتم الاوصیا و آخرین امام می باشد و بعد از او هیچ امامی نیست که در تمام احادیث به این امر اشاره شده است.

/ 0 نظر / 9 بازدید