شعر وصف حال

به نام الله

چلّه نشین دست من چلّه کِش کمان توست

یارا نظری بنما آن چلّه ی خود بگشا

پرده نشین چشم من پرده دَرِ حیای توست

راز پرده دری این نگاه ، افسانه ای جادویی ست

یارا نظری بنما آن جامه ی خود مگشا

خود را سبکی منما کز پرده دری راضی ست

راز دست و چشم ما،راز دل طوفای ست

آتش آن دلدار ،برخرمن من افتاد

یارا چه دگر گویم ، سینه همی آتش دار

نای سخن بگذار، آن خلوت دل بگشا

/ 0 نظر / 43 بازدید