ظاهر ما چه رابطه ای با باطنمان دارد؟

 

هرکس که می گوید باطنت خوب باشد ظاهر مهم نیست دروغ می گوید زیرا مگر می شود در کوزه ای شیروعسلی گوارا باشد و از آن آب گندیده خارج شود. پس چگونه می شود دلی عاشق و دوست دارد خدا و تمام خوبی ها باشد آنگاه در ظاهر او محبت و عشق به شیطان و دوستان شیطان دیده شود مطمئنا هر کس در دل خدا را دوست داشته باشد هر طور که خدا بگوید ظاهرش را درست می کند اصلا باید گفت نه تنها ظاهر به باطن بستگی دارد که هیچ بلکه ظاهر انسان در باطن او نیز اثر می گذارد و در روایات نیز آمده ایمان سه قسمت دارد که قسمت اول آن در ظاهر نمایان است  و وقتی ایمان ظاهری محقق شد آنگاه ایمان باطنی محقق می شود و ظاهر خدایی نیز باعث چشم چرانی دیگران نمی شود و نه اینکه این سخن در مورد خواهران باشد نه بلکه  ظاهر پسران هم نباید باعث جلب توجه خانم ها شود و در ظاهر خدایی از اثار و نماد شیطان استفاده نمی کنند بعضی از ظاهرشان انسان یاد خدا می افتد و ایمان در وجود انسان تقویت می شود معلوم است لحظه لحظه این نوع ظاهر عاقبت به خیری را برای صاحبش رقم می زند پس چه حسرت آلود است ظاهری که به دیگران لذت می دهد و به صاحبش ذلت.

/ 0 نظر / 9 بازدید