زنا و قتل بدتر است یا نماز نخواندن؟

شاید این سوال برایتان پیش آید چرا این اسلام اینجوریه؟چرا قاتل و زناکار ممکن است به بهشت بروند ولی بی نماز حتی بوی بهشت را نیز استشمام نمی کند؟ در جواب باید بگویم فرد زناکار تحت تاثیر غریزه قوی خود قرار گرفته و مرتکب عمل زنا شده فردی که مرتکب قتل شده تحت تاثیر عصبانیت که یک غریزه ی ذاتی است قرار گرفته یک انسان دیگر را به قتل رسانده ولی یک فرد بی نماز تحت تاثیر کدام غریزه و یا نیروی ذاتی وادار به ترک نماز شده است؟ پس به اسلام حق بدهید که یک فردی که صرفا براساس تنبلی از به جا آوردن نماز سر باز زده و هیچ شهوت و لذتی در ترک نماز نیست و با ترک نماز هیچ خیر ومنفعتی بهاو نرسیده را اینگونه مواخذه نماید اینطور نیست؟

/ 0 نظر / 7 بازدید