حمله به قلیون و سیگار با یک پا

تاحالا دید خر سرش رو به دیوار بزند و یا به جایی از بدن خود لطمه وارد کند یا اصلا چرا از خر کمک بگیریم شما به عقل خودت رجوع کن وقتی به شما بگویند بیا این تراول رو بگیر و مثلا10سانتی متر از پوست بدن خود را با آتش بسوزان آیا حاضر به انجام آن هستید؟ چه برسد به اینکه شما باید برای سوزاندن ریه های خود هم پول بدهید و هم عمرتان را به اینکار صرف کنید.

قلیون و سیگار کشیدن یعنی سوزاندن وجود خود همراه با صرف پول و عمر!!!

/ 0 نظر / 13 بازدید