تمدن جدید غرب و نقدآن

تمدن جدید غرب بر مبنای انسان و هیچ انگاری خدا و هستی و معنویت است .

تمدن غرب بر مبنای لذات انسانی یعنی سکس و خشونت شکل گرفته است که این دو صفت بسیار ناپسند است که تاریخ مصرف آن هم گذشته است و چیز جدیدی در این تمدن یافت نمی شود حتی تمامی اختراعات و پیشرفت های علمی غرب هم صرفا برای دستیابی بیشتر به سکس و خشونت است نه برای خدمت و ایجاد راحتی در زندگی انسان های دردمند دنیا. از این جهت هم است که هر پیشرفت جدید علمی دنیای غرب تهدید کننده ی زندگی بشر بر روی زمین است مثل اختراعات لیزر های جدید و یا فضاپیماهاو یا انرژی هسته ای.

دو صفت سکس بی قاعده و بیش از نیاز جسمی و خشونت که مبنای دنیای غرب است در میان ما اینگونه معرفی می شود؛ پیامبر(ص):به کسی که جانم در دست اوست سوگند که انسان دشمنی به بدی شهوت رانی بی حد و حصر و خشونت ندارد(مجموعه ی ورام ج2ص115)

امام علی(ع): در میان انگیزه های شهوت و خشونت ، عقل نابود می شود.(مستدرک الوسائل ج11ص211)

/ 0 نظر / 8 بازدید