دلیل حرام بودن گوش دادن به آهنگ های مستهجن چیست؟

گوش دادن به آهنگ مستهجن اولا وقت انسان را هدر می دهد و باعث عقب افتادن کارها و فراموش کردن برخی امور مهم زندگی می شود بعضی می گویند آهنگ را برای آرامش یافتن گوش می کنند که این آهنگ های مستهجن من فکر نمی کنم با آن ضرب آهنگ به آدم آرامش بدهدکه هیچ آرامش را هم از انسان می گیرد.

پس خودبه خود هر انسان معمولی هم از اتلاف وقت خود به گوش دادن به آهنگ های مستهجن خودداری می کند و این یک امر بسیار واضحی است.

/ 1 نظر / 6 بازدید