حقوق مومنان نسبت به هم(2)

امام باقر(ع): حق مومن بر برادر ایمانی اش این است که: گرسنگی اورا برطرف سازد، قرض و بدهی او را بپردازد ، و هر گاه از دنیا رفت جایگزین او در رسیدگی به وضع خانواده و فرزندانش باشد. میزان الحکمه ج2 ص482

/ 0 نظر / 8 بازدید