رابطه ی عزت نفس و حجاب

عزت نفس یعنی حالتی در وجود انسان که او را از خواری و زبونی چه در مقابل خود و چه در مقابل دیگران حفظ می کند کسی که عزت نفس دارد عزیز است یعنی خود و دیگران او را در مقامی با ارزش می نگرند بنابراین از انجام کارهایی که باعث خفت وخواری او گردد خودداری می کند به طور مثال دروغ نمی گوید زیرا با دروغ گفتن در پیش خود ذلیل می گردد و احساس کوچکی می نماید و یا اگر ببیند با پوشیدن لباسی تنگ که اندام او را آشکار می کند سبب نگاه های شهوت آمیز به او می شود این کار را نمی کند زیرا خود را عزیزتر از آن می داند که وسیله (بهره کشی جنسی از طریق نگاه کردن)نگاه کردن شهوت آمیز دیگران باشد و یا اگر متوجه شود دیگران به سبب زیبایی و یا خوش اندامی او بخواهند با او رابطه ی شهوت آمیز که ممکن است در لباس رابطه ی محبت آمیز پنهان باشد، برقرار کنند، سعی می کنداین زیبایی و خوش اندامی را در حایلی از پوشش مناسب قرار دهد تا در موقع مناسبش با انتخاب همسر فقط این همسر باشد که از این نعمت استفاده می کند .این عزیز بودن است که این احساس وظیفه نسبت به خود را بوجود می آورد وگرنه انسان ذلیل با پوشیدن لباس های تنگ تر و بدن نماتر سعی در جلب شهوت دیگران می نماید و به راحتی خود را وسیله ی شهوت رانی دیگران قرار می دهد و یا با پوشش نامناسب به دیگران اجازه ی نگاه شهوت آمیز به خود را می دهد و روحش هم هیچ دردی نمی گیرد چون انسان ذلیل قبل از ذلیل شدن باید وجدان و روحش را نابود کند برای همین است که نه عذاب احساس می کند و نه دردی و چه زیباست که انسان با عزت زندگی کند و وجود عزیزی را که خدا عنایت کرده، عزیز تر و زیباتر به او بازگرداند.

/ 3 نظر / 29 بازدید
مهدی

وقتی ه تنهای تنها میشوی ، وقتی در دست همانها که پشتوانه و پشتگرمی محسوبشان میکردیف خنجر میبینی. یک ملجا و امید و پناهگاه می ماند که هیچ حادثه ای نمی تواند او را از تو بگیرد . او حتی در مقابل بدی های تو خوبی می آورد. حتما دانسته ای که او کیست. پس چرا در انتها به او برسی ؟ از او آغاز کن

مهدی

وبلاگت خیلییییییییییییییییییییییییی خوب بید.

جوادصالح

سلام ممنون