آیا حقوق مرد و زن از نظر اسلام یکسان است؟

از جمله می توان حقوق زنان در دریافت مهریه و نفقه را مثال زد که اسلام برای زن در نظر گرفته درصورتی که برای مرد به هیچ عنوان چنین حقی را قائل نشده است حتی اگر در خانه ای مرد درآمد ندارد و زن درآمد دارد باز هم مرد هیچ ادعایی برای گرفتن نفقه نمی تواند داشته باشد ولی در همین خانه باز زن می تواند از طریق دادگاه اسلام به زور هم که شده از مرد نفقه بگیرد یا یک مثال دیگر دختران در حدود 9سالگی به بلوغ می رسند و حائز عقل کاملتر می شوند نسبت به همسالان پسرشان و یا در مورد ارث که اسلام حق ارث بیشتر را برای مردان قرار داده و در مورد دادگاه اسلام شهادت یک مرد برابر شهادت دو زن است وسایر تفاوت های حقوقی که اسلام بر اساس تفاوت های ذاتی بین مرد  و زن قرار داده است تا حق مرد و  زن ضایع نگردد و براین اساس هر سخنی مبنی بر مساوی کردن حقوق مرد و زن گفته شود از پایه غلط است زیرا اساسا زن و مرد نیاز های متفاوتی دارند که حقوق آنها را متفاوت می کند و جایی برای ادعای فمینیست ها باقی نمی گزارد.

/ 0 نظر / 12 بازدید