شبکه های سکس ماهواره ای(خوراک ماهواره(3))

 

شبکه های پخش سکس بی شک از خطرناک ترین هجمه هایی است که تا به حال علیه زندگی اجتماعی بشر شده است شبکه هایی که اولین تاثیرشان ایجاد اعتیاد نسبت به این برنامه ها در مخاطب است اعتیادی که فرد دوست دارد تمام وقت خود را به تماشای این برنامه ها بگذراند اعتیادی که باعث تحریک شدید غریزه ی جنسی می شود و به دنبال آن آزاد سازی شهوت در90% موارد به صورت خود ارضایی می باشد و بعضا تهاجمات جنسی،آزار و اذیت و تجاوز به کودکان و سوئ استفاده از همکاران و دوستان و اعضای خانواده و یا هر چه در دسترس باشد را به دنبال دارد

متاسفانه شبکه های پخش سکس ماهواره ای در ذهن مخاطب می ماند و فرد دائما این تصاویر را در ذهن خود مرور می کند و یا به وسیله مخیله خود را جای آنها قرار می دهد و به همین جهت افراد با هوش با دیدن این برنامه ها آینده ی خود را نابود می کنند زیرا قدرت تخیل و حافظه آنها بیشتر است و حتی ممکن است تماما محو این گونه برنامه ها بشود و زندگی عادی را ازدست بدهد وقتی فردی به دیدن تصاویر و فیلم های سکسی ماهواره اعتیاد پیدا کرد به دنبال راهی برای تشدید این تحریک جنسی می گردد و سعی می کند حال جنسی خود را افزایش دهد در این مرحله است که دیگر فرد تمایلش را ازدواج و تشکیل خانواده از دست داده و وارد مرحله ی آزادی خواهی جنسی می شود و به خودآزاری و خود ارضایی بسنده نمی کند و این فرآیند ادامه پیدا کرده تا حساسیت فرد به حریم های جنسی دیگران و خود از بین رفته و به راحتی به خود اجازه ی انجام هرکاری را با دیگران حتی در ملا عام و در مقابل آشنایان و دوستان و خانواده را می دهد ادامه در قسمت چهارم

/ 0 نظر / 81 بازدید