حقوق مونان نسبت به هم(1)

مَعلّی بن خُنیس گوید از امام صادق(ع) پرسیدم: حق مومن بر مومن چیست؟ حضرت فرمود: ممکن است که بدانی و عمل نکنی و آنها را تباه سازی.گفتم:لاحول و لا قوه الا بالله(یعنی ان شا الله به یاری خدا عمل می کنم) فرمود: " مومن برگردن مومن هفت حق دارد که همه واجب است و اگر هر کدام را ضایع و تباه کند از ولایت خدا بیرون رفته و طاعت الهی را نافرمانی کرده است: 1- آنچه برای خود دوست می داری برای او هم دوست بداری و آنچه بر خود نمی پسندی برای او هم نپسندی.  2- اینکه با جانو مال و زبان و دست و پایت (همه وجودت) او را یاری کنی .  3- آنکه در پی جلبرضای او باشی و او را به خشم نیاوری و دستورش را اطاعت کنی.  4- آنکه برای او چشم بینا و راهنما و آینه باشی(یعنی او را راهنمایی کنی و نقاط ضعفش را به او بگویی تا برطرف کند)  5- آنکه نشود تو سیر باشی و او گرسنه ، تو سیراب باشی و او تشنه، و پوشیده باشی و او عریان   6- آنکه اگر خادم و همسری داری که کارهای تو را انجام می دهد از او بخواهی تا کارهای برادر مومنت را نیز انجام دهد.   7- آنکه قسم خوردن او را بپذیری ، دعوتش را قبول کنی ، در بیماری اش به عیادتش بروی ، در مرگش برای تشییع جنازه حاضر باشی و اگر حاجت و نیازی دارد پیش ازدرخواست او برآورده سازی.

هرگاه چنین کردی ولایت تو به ولایت خدا متصل می گردد." اختصاص شیخ مفید ص28

/ 0 نظر / 5 بازدید