زن در دنیای غرب

در دنیای غرب سودآوری تجارت سکس و فحشا، در حال ربودن گوی سبقت از تجارت مواد مخدر و اسلحه است، و سود آوری تبلیغات به وسیله ی زنان زیبا و فاحشه در دنیای غرب تنها جایگاه ممکن برای زنان است. و سود این استفاده از زنان در غرب سالانه 52میلیارد دلار است.موسسه تحقیقاتی ریپ ایز(به نقل از نشریه ی سیاحت غرب شماره ی6)

/ 0 نظر / 9 بازدید