دانشگاه میری چی کار؟

افراد مصمم و با هدف که الان خیلی هم می شناسم بدون تحصیلات و یا با مدرک  دیپلم خود صاحب شرکت های پیمانکاری بزرگ و یا کارخانه و مرکز تولیدی عظیمی هستند و کارخود را از یک دست کش و سیم چین شروع کرده اند،، زیاد است و هیچ کدام هم دانشگاه نرفته اند این تفکر که با دانشگاه رفتن همه ی مشکلات رفع می شود و یا حداقل چهارسال دیگر هم میتوانیم از پول خانواده بدون دردسر استفاده کنیم فقط مخصوص افراد سطحی نگر و ساده لوح است که در پی هدردادن عمر و به بطالت گذراندن بهترین اوقات زندگی یعنی جوانی هستند که نه نفعی برای خود دارند و نه برای دیگران و فقط مصرف کننده ی زحمات دیگران اند دانشگاه برای یافتن راه رسیدن به هدف خیلی عالیست و یا برای سیقل دادن فکر و اندیشه. چه بسیار افراد که به دانشگاه رفتدند مدرک هم گرفتند و در کاری مشغول هستند که حداقل 10متر نامش با مدرک آنها متفاوت است پس دانشگاه را برای رسیدن به هدف توصیه می کنم اما برای هدف دار شدن و یا فقط صرف یک درس را خواندن و بعد به خیال کار بودن نه!!!؟

اندیشه را خلاق کنید خود را بسازید مطمئن برای رسیدن به هدف و سازنگی و آبادانی میهن عزیزمان ایران بکوشید. به امید سازنده بودن تمام افکار و اهداف

/ 0 نظر / 6 بازدید