خوراک ماهواره(2)

مردانی که محو تماشای زنان زیبایی هستند که در برنامه های ماهواره ای با وضع نامناسبی بازی می کنند،،، چون در حال لذت شهوتی هستند که ازاین نگاه دچار آن شده اند متوجه نیستند،،، در همین حین همسرشان نیز محو تماشای مردان زیبایی هستند که در برنامه های ماهواره ای با وضع نامناسبی درحال بازی هستند،،، و این همسران نیز متوجه شوهران خود نیستند به همان دلیلی که  آقایان متوجه نبودند،، و هر دوی اینها به همان دلیل،، متوجه فرزندان خود نیستند که اسیر تماشای دختران و پسران زیبای برنامه های ماهواره ای که با وضع نامناسبی در حال بازی هستند،شده اند و همه ی اینها به همان دلیل که گفته شد متوجه از بین رفتن علاقه شان به همدیگر نیستند که هر لحظه در حال کاهش است و سلیقه ی آنها را به چیزی که در جامعه ی ما وجود ندارد تغییر می دهد و حاصل آن پسران زن باره ودختران مرد باره ای است که با وضع نامناسبی مردم جامعه را از زندگی عادی به حالت لذت طلبی جنسی که از راه نگاه به آنها پیدا می کنند ، می کشاند!!

و من دیروز در وبلاگ یک دختر خانمی مطالبش را درمورد شکایت از نگاه های شهوت زده مردان به او می خواندم که کاملاتایید کننده ی این موضوع است و چنین کسانی حق اعتراض و شکایت ندارند زیرا کاری را انجام داده اند که جواز آمریکایی آزادی دیگران از شهوت رانی با او را صادر کرده اند پس باید از خودشان شکایت کنند که چرا چنین اجازه ای را به دیگران داده اند؟!!!!!!

/ 0 نظر / 10 بازدید