حوادث قبل از ظهور چگونه است؟(2)

در قسمت قبل به قیام سفیانی(دجال) اشاره کردیم و حوادث پیرامون آنرا توضیح دادیم در این قسمت به قیام امام زمان و حوادث پیرامون آن می پردازیم به اینجا رسیدیم که امام زمان عج در مکه ظهور می کند سفیانی لشگریان را برای دستگیری امام روانه ی مکه می کند که امام از مکه خارج شده و درمکانی دوراز دسترس سپاهیان سفیانی اقامت می کندو در طول چند روز چند صد هزار سرباز برای امام جمع می گردد که با اولین حمله به سپاهیان سفیانی آنها را نابود می کنند سربازان امام زمان عج مردانی هستند که اگر به کوه ها روی آورند از قوت ایمان و همت آنها را از بین می برند و به هرکدام از آنها نیروی چهل مرد قوی داده شده است و دردل هایشان جای هیچ تردید و ترسی وجود ندارد آنها شب زنده دارانی هستند که شب را در حال استغفار و تلاوت قرآن سپری می کنند و درحالی که چشم هایشان از اشک شوق الهی لبریز است شب را به صبح می رسانند آنان در روز شیر بیشه ی سعی و تلاش اند و با مجاهدت فراوان به خدمت مردم و کسب روزی حلال مشغولند هرجا که قدم می گذارند به آبادی و ساختن مشغول می شوند بندگان خدا از آنها راضی و از خشم آنها در امانند.

زمین به قدم های آنان می نازد و قسمتی از خاک که برآن قدم نهاده اند به سایر قسمت ها می گوید امروز یکی از یاران مهدی برمن گذشت و براین موضوع افتخار می کند.

مردم شهرها از قیام مهدی باخبر می گردند و مشتاقانه منتظر دیدار او می گردندو وقتی وارد هر شهری می شود به شدت از او استقبال می کنند شهرها یکی پس از دیگری تحت حکومت مهدی قرار می گیرد تا اینکه وارد سوریه شده و سفیانی را اسیر می کنند امام اختیار سفیانی را به یاران واگذار می نماید و بعضی از یاران می خواهند که با توبه ی سفیانه که خود را پسرعموی امام معرفی می کند او را آزاد کنند که با مخالفت شدید بعضی دیگر قرار می گیرند و به دلیل قتل میلیون ها نفر انسان بی گناه سفیانی را در ملائ عام اعدام می کنند.

امام حکومت خود را بر خاورمیانه آغاز کرده و سرزمین وسیعی را تحت سیطره دارد ادامه در قسمت بعد ان شاء الله

/ 2 نظر / 14 بازدید