شما در مدرسه چی یاد گرفتید؟

حال به نظر شما من و چند تن از دوستانم چگونه تربیت شدیم در این محیط نامناسب بنده امسال به تنهایی بالای 50 نفر را ازآغاز سال جذب بسیج کرده ام و آنقدر در این سه سال کتاب مطالعه کرده ام که الان دو سال است جلسه ی سخنرانی هفتگی دارم و هر جلسه بر تعداد افراد حاضر در جلسه افزوده می گردد در مدرسه هم که بودیم با تمام این معلمانی که گفتم به طور آشکار به مخالفت می نمودیم و حتی بحث هایمان به ناراحتی هم کشیده می شد که با پادر میانی یکی از معلمان رفع می شد البته یکی ازدوستان هم که اصلا خر خوان بود و در وادی مذهب ودین نبود در اثر کثرت مقابله های ما با معلمان بی دین وارد حوزه ی علمیه شدو بسیار موفق است و او هم چندین جلسه ی دینی دارد که مخصوص نوجوانان و خردسالان است و فکر می کنم کسی در شهر نیست از خردسالان که به جلسه ی او نیاید و البته آنقدر انقلابی و ایثارگر شده که تمام حقوق 500هزار تومانی اش را در راه های مختلف انفاق می کندحال که خوب دقت می کنم می بینم آقای روحانی درست می گفت این نتایج همه ثمره ی معلمان و جو آلوده به گناهان مختلف در مدرسه بوده است.

/ 0 نظر / 8 بازدید