ازدواج آسان(علامه حلی)

به نام الله

علامه حلی یکی از بزرگترین علمای شیعه است که مسیر تاریخ شیعه را عوض کرده و در زندگی او ازدواجش هم نمونه است البته تمام معصومین و بزرگان هم در همین سادگی و زیبایی ازدواج کرده اند و ازدواج علامه به عنوان نمونه ذکر می شود:

علامه حلی در سنین کودکی به مقام اجتهاد رسیدند.

در حدود سن چهارده سالگی شبی که علامه به بلوغ رسیدند خانواده را از خواب بیدار کرده و به آنها می گویند که به بلوغ رسیده اند خانواده از این خبر خوشحال می شوند و به او تبریک عرض می کنند ولی علامه از این خبر در آن موقع شب هدف دیگری داشتند و با پافشاری از پدرخود می خواهند که به خواستگاری برای او بروند و نگذارند حتی یک شب را بعد از به بلوغ رسیدن تنها بخوابد خانواده در ابتدا مقاومت می کنند ولی وقتی با اصرار علامه موجه می شوند برای خواستگاری از دختر همسایه اماده و در همان نیمه شب به در منزل همسایه می روند و همسایه هم که در ابتدا شُکه می شود ولی با اصرار خانواده علامه همان نیمه شب به خانه ی همسایه می روندو دختر همسایه را برای علامه عقد می کنند تا علامه حتی یک شب را بعد از به بلوغ رسیدن تنها نخوابد و واقعا این نوع از زندگی الگویی برای تمام ما مسلمانان است.

/ 1 نظر / 210 بازدید

[دست]