دل نوشته هایمان را با امام رضا (ع)تقدیمش کنیم

سلام امام رضا امام دل من ، دلم خیلی هوای حرمت رو کرده.

هنوز شیرینی نماز جماعتت در خاطرمه ، مخصوصا اون نماز صبحت ، که از فراغش یه ساله دلم داره بال بال می زنه.

امام تمام خوبی ها می دونم تو خواستی که من عازم حرمتم ، ولی نمی دونم لیاقت این همه توجه و مهمونی پادشاهی مثل تو رو دارم یا نه؟

می دونم همیشه به یادمی واسه همینه دلم همیشه یادته. فقط از خدا می خوام بتونم واسه یه لحظه هم که شده دوست واقعی شما بشم فقط همین...

/ 1 نظر / 18 بازدید
عاشقان اهل بیت

امام رضا ممنون که همه رو دعوت می کنی واسه تولدت و خیلی ممنون که ما رو توفیق حضور دادی