اشتغال جوان ایرانی چشم انتظار سرمایه ی ایرانی

بعضی پدران نسل جدید پول های خود را در بانک ها انباشته کرده اند و با این کار فکر می کنند زندگی فردای خود و فرزندانشان راحت و آسوده از دغدغه ی مالی است ولی این کار نتیجه ای دقیقا عکس داشته است یعنی وقتی پدران ایرانی پول خود را از کشاورزی و تولید و هر کاری که در نسل های قبل با پول انجام می دادند را بیرون کشید پدران نسل بعدی که جوانان امروز هستند دیگر فرصتی برای اشتغالشان باقی نماند چون سرمایه گذاری جدید شغل جدید را بوجود می آورد پس بر هر ایرانی واجب است هم خود و هم خانواده اش را مجاب کند که پول را در بانک ذخیره کردن مثل نگه داشتن خون داخل شیشه است وقتی خون جریان نداشته باشد مرگ را در پی دارد همچون پول که وقتی جریان نداشته باشد مرگ اقتصاد را در پی دارد و این یعنی پدران آینده ی کشورمان باید در خانه بنشینند و هر ماه منتظر دریافت سود غالبا حرام پول های بانکی اجداد خود باشندو دیگر نه کاری هست و نه تولیدی و نه هر نوع ابتکار و خلاقیت که با کار پدید می آید.

حرف آخر اینکه پول های ما خون اقتصاد کشورعزیزمان ایران است ذخیره ی آن یعنی نسل آینده ای بدونه آینده چون اقتصادش مرده است و کسی برای افرادجدید فرصتی جهت نشان دادن استعدادهایش بوجود نیاورده است

خون را به جریان در آورید با سرمایه گذاری مناسب و ایجاد شغل های خلاقانه!

/ 1 نظر / 6 بازدید
مهدی

همین درسته ما باید خودمون به فکر خودمون باشیم دیگران برای ما کاری نمی کنند