مسلمان واقعی

خدا را بر آن بنده بخشایش است    که خلق از وجودش در آسایش است

پیامبر(ص):مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست(وجود)او در سلامت و آسایش باشند.محجه البیضاءج3ص354

کسی که ادعای اسلام می کند اما همسایه و خانواده و دوستان و همکاران او را می بینند ناراحت می شوند دروغگو است زیرا مسلمان وجودش سراسر خیر و برکت است و در هرجا و مکانی که باشد از او خیر و برکت سر می زند و لقب امام هشتم ما هم که رضا است یعنی هم دوست و هم دشمن از او راضی و خشنود بودند و این یک امر بسیار مشکل است. اصلا چرا آدم منبع مشکل و ضرر باشد چرا از زبان برای فحش و ناسزا و دروغ و غیبت استفاده کند چرا از دست برای زدن و شکستن و آزار و دزدی و نوشتن مطالب آزار دهنده استفاده کند چرا از وجوش بدی به دیگران برسد اصلا چرا ما کاری می کنیم که دیگران از ما ناراحت شوند واقعا چرا ما مثل یک آدم رفتار نمی کنیم ؟چرا؟!!!!

به امید آن روز که وجود هر مسلمانی سرشار از خیر باشد

تا جهانیان آرزوی اسلام کنند

/ 1 نظر / 10 بازدید