به نام الله

ایشون رو که می شناسید پسر دبیر شورای نگهبان که به تنهایی حال آمریکا و اسرائیل را برای ایجاد فتنه در ایران گرفت و از آن زمان آماج بدترین حملات شد چندسالی بود که ما داشتیم از لحاظ علمی و دینی و سیاسی و اقتصادی به خوبی رشد می کردیم و از این پیشرفت خیلی از دشمنان ترسیده بودند و در ایرانی شرایطی پیش آمده بود که همه به راحت ترین صورت می توانستند به بهشت بروند وهمه از این موضوع که در بهشت زندگی خوبی دارند بسیار راضی بودند تا اینکه

این آقا با کلیدش اومد و همه چیز به هم ریخت اولین لرزه ها و خرابی ها اینطوری بود

 

 

 

 

 

 


بعد که آقای جنتی که به حضورتون معرفی شد گفت : کی گفته مردم باید برن بهشت می تونن نرن بهشت ، اصلا از این به بعد که من وزیر فرهنگم نباید همه برن بهشت اینطوریبعد از یه مدتی هم توانستند در این زمینه تحقیق کرده و راه ها بهشت نرفتن را بررسی کنند و  اولین اقدامات اساسی اینطوری بودبعدشم اینطوری شدبعدم ما شنیدیم راهکارهای بهشت نرفتن را در کلاس هایی در تئاتر شهر به مردم در قالب تئاتر  و نمایش نشان می دهند از جمله استادان این طرح بازیگران و کارگردانان فیلم های مستهجن و بدنام قبل و بعد انقلاب که البته بعضی هم در خارج استاد شده و در آنجا به هالیوودی ها یاد می دادند را هم دعوت کرده اند و اینطوری شدیعنی رابطه ی نامشروع و همجنس بازی و سایر درس های ارئه شده در این تئاترها جزو اساسی ترین راه بهشت نرفتن است.کم کم می شنویم آقا کلا مقوله ی فرهنگ و به خصوص ارشاد را قبول ندارند و اینطوری کار می کنندگفتیم هرچه باشد اجازه بهشت رفتن را به ما می دهند چون ما خیلی مقاوم و مجاهد هستیم که دست آخر آب پاکی را روی دستمان ریختند و رئیس جمهور آقای حجت الاسلام دکتر روحانی گفت: بروید به جهنم اینطوریخب انگار چاره ی دیگری نیست با اجازه می رویم جهنم تا ببینیم آقای روحانی حرف حسابش چیست.